ABS ponorná kalová čerpadla s mělnícím zařízením PIRANHA

čerpadla PIRANHA

ABS ponornáí kalová čerpadla Piranha s mělnícím zařízením poskytují spolehlivé a ekonomické tlakové čerpaní odpadních vod v privátní a komunální oblasti. Tato čerpadlo nabízí ekonomickou variantu ke gravitačním stokovým sítím. Přetlaková systémy zvyčují ochranu životního prostředí.


JoinABSEffexIE3Poznámka:  Třída účinnosti IE3 pouze pro motory PE.

   

 


 

Hlavní přínos

Ponorná kalová čerpadla s mělnícím zařízením Piranha umožňují efektivní a ekonomické čerpání při použití potrubí malého profilu v privátní, komunální a průmyslové oblasti.

Hlavní aplikace

Odčerpávání odpadních vod z obytných jednotek a domů ve vzdálených oblastech, kde:

  • konvenční gravitační sběrač by byl příliš nákladný
  • je třeba překonat teréní vlny
  • je možné položit pouze potrubí malého profilu

Hlavní konstrukční charaketristika

  • unikátní mělnící systém ABS Piranha je shopen mělnít hrubé nečistoty, jako např. hadry a plastové tašky
  • účinné čerpání odpadní vody obsahující splašky a organické zbytky, rovněž jiné organické a průmyslové odpadní vody